1. 1. 1.

Tuesday, January 17, 2012

အတုေယာင္

အခ်စ္ဆိုတာ ခိုင္မာတယ္ထင္သလား။ အမုန္းတရားနဲ႕ လက္တစ္လံုးပဲျခားလို႕ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ အလွယိုယြင္းတဲ့အခါ အခ်စ္ကင္းမဲ့သြားျခင္းဟာ ရုပ္အဆင္းေပၚမွာ ခ်စ္ေမတၱာတည္ေဆာက္ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာပါ။

No comments:

Post a Comment