1. 1. 1.

Tuesday, January 17, 2012

ဘ၀

ငိုျခင္း ရယ္ျခင္းေပါင္းစပ္ အလြမ္းအေသာဇာတ္ေတြကို မရပ္မနား ကျပေနၾကရတာ လူ႕ဘ၀ဆိုတဲ့ ဒီေနရာပါ။ အငိုႏွင့္စ အငိုႏွင့္ဆံုးၿပီး လံုးပါးပါးသြားၾကရတာ အဲ့ဒါ ဘ၀ပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ဘာမွ်မဟုတ္ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားၿပီး ေသျခင္းတရားဆီ သြားေနၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား...။

No comments:

Post a Comment