1. 1. 1.

Saturday, September 1, 2012

ဗိုက္တာမင္ေလးမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ပ်က္စီးရသလဲ?

     ဗိုက္တာမင္ဆိုတာကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကတည္းက သိရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုက္တာမင္မ်ားသည္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ကမၻာေပၚတြင္ လူသားမ်ားမေပၚေပါက္မီကပင္ တည္ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းပင္ ကာဘိုဟိုက္ဒရိတ္၊ အဆီႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား၊ ပရိုတိန္းမွ ရရွိသည့္ အမီႏိုအက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားအျပင္ တျခားဗိုက္တာမင္ဓာတ္မ်ားကို ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႕ေသာ ဓာတ္အားမ်ားပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္မွီ၀ဲစားသံုးျခင္းမျပဳပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္သန္လ်က္ ရွိေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဗိုက္တာမင္မ်ား ပ်က္စီးရတဲ့အေၾကာင္းရင္း
၁။     စိတ္ေသာကေရာက္သျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ သည္းေျခအိတ္မေကာင္းျခင္း၊ အစာအိမ္အတြင္း ျပည္တည္နာရွိျခင္း၊ ခ်ဥ္ေပါက္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံရျခင္း၊ သြားမ်ားပ်က္စီးဆံုးပါးရျခင္း၊ ႏွလံုးအေႏွာက္အယွက္ရွိျခင္းအတြက္ အန္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ သိုင္ရြိဳက္အက်ိတ္ကအလုပ္ကို ပိုမိုလုပ္သျဖင့္ အစားအစာမ်ား အလ်င္အျမန္ေလာင္ကၽြမ္း ဆံုးပါးျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ သည္းေျခအရည္လံုေလာက္စြာမရျခင္း၊ ေခၽြးအလြန္အကၽြံထြက္ျခင္း ( ေခၽြးအလြန္အကၽြံထြက္လွ်င္ ဗိုက္တာမင္ဘီ ဆံုးပါးပ်က္စီးေစသည္)၊ ေသြးသြန္ျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္း၊ အလြန္အကၽြံ ရာသီဥတုအေအးဒဏ္ ခံရျခင္း၊ အူမ်ားအတြင္း ကပ္ပါးပိုးမ်ားရွိျခင္း၊ အစားအစာကို ၿခိဳးၿခံ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ စားေသာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္မ်ားက အလုပ္ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ အသက္အရြယ္ အိုမင္းျခင္း၊ အသည္းေရာဂါရွိျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ကိုအလြန္အကၽြံေသာက္စားျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အလြန္အကၽြံျပဳလုပ္ျခင္း၊ အနာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရျခင္း၊ စသည္မ်ားသည္ အစားအစာမွ အာဟာရဓာတ္ကို ကိုယ္ခႏၵာက ရယူႏိုင္စြမ္း သတၱိမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္စီး ေစႏိုင္သည္။

၂။     ေဆးလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ျခင္းသည္ ဗိုက္တာမင္စီကို ပ်က္စီးေစသည္။

၃။    အက္စ္ပရင္စေသာ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးျပားမ်ား မွီ၀ဲစားသံုးျခင္းသည္ ဗိုက္တာမင္စီကို ပ်က္စီးေစသည္။

၄။     ေသရည္၊ေသရက္သည္ ဗိုက္တာမင္ဘီ (သီယာမင္) ကို ပ်က္စီးေစသည္။

၅။     သၾကားသည္ ဗိုက္တာမင္ဘီ (သီယာမင္) ကို ပ်က္စီးေစသည္။

၆။     ျပင္းထန္ေသာ အလင္းေရာင္၊ ေနေရာင္သည္ ဗိုက္တာမင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။ (ႏြားႏို႕တပုလင္းကို ေတာက္ပေသာေနေရာင္တြင္ ခ်ထားလွ်င္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ထိုႏြားႏို႕ရွိ ဗိုက္တာမင္ဘီ- ရီဘိုဖလာဘင္ အားလံုး၏ ထက္၀က္ကို ပ်က္စီးေစသည္။)

၇။     အရည္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးမိပါက ဗိုက္တာမင္မ်ားကို အရည္မ်ားႏွင့္အတူ အျပင္သို႕ ထုတ္ယူသြားေစသည္။

၈။     ေရာဂါပိုမ်ားကို သတ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဗိုက္တာမင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။

၉။     Antacid အင္တာဆစ္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဗိုက္တာမင္ဘီကို ပ်က္စီးေစသည္။ (အင္တာဆစ္ေဆးမ်ားမွာ အစာေၾကေဆးမ်ားအျဖစ္ အထူးေၾကာ္ျငာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။)

၁၀။     စိတ္ပူပင္ေသာကေရာက္ျခင္းသည္ ဗိုက္တာမင္စီကို ပ်က္စီးေစသည္။ စားေသာက္လိုက္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ပါရွိလာေသာ ဗိုက္တာမင္စီမ်ားကို ကိုယ္ခႏၵာအတြင္းရွိ အက္ဒရီနယ္ဂလင္း Adrenal Glands အတြင္း သိုမွီးထားသည္။ ထိုသို႕ သိုမွီထားေသာ ဗိုက္တာမင္စီမ်ားမွာ ကိုယ္ခႏၵာအတြက္လိုအပ္သလို အသံုးခ်ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပူပင္ေသာက ေရာက္ရွိလာလွ်င္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္သည္။ (စိတ္ေသာကဆိုသည္မွာ ထိန္႔လန္႔ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စိတ္ပူျခင္း၊ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ေဒါသထြက္ျခင္း စသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

၁၁။     ၀မ္းႏႈတ္ေဆး စားျခင္း (သတၱဳဆီမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၀မ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားသည္ ဗိုက္တာမင္ ေအ၊ ဒီ၊ အီး ႏွင့္ ေက မ်ားကို ၀မ္းႏွင့္အတူ ပါသြားေစသည္။ အျခားေသာ ၀မ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားမွာ ဗိုက္တာမင္မ်ားကို ကိုယ္ခႏၵာက လိုအပ္သလို အသံုးမျပဳခင္ပင္လွ်င္ ၀မ္းႏွင့္အတူ ပါသြားေစသည္။)

၁၂။     အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း ဗိုက္တာမင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ ခဲပါေသာ သုတ္ေဆးမ်ားမွ အနံ႔အသက္မ်ားကို ရႈရွိဳက္ထိကိုင္မိျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာေလကို ရွဴရွိဳက္မိျခင္း၊ ခလိုရိုပိုးသတ္ေဆးခတ္ထားေသာေရကို ေသာက္သံုးမိျခင္း၊ Barbiturates အိပ္ေဆးလံုးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္း၊ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ဗိုက္တာမင္မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ ေနေရာင္ခံျခင္း၊ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလသလပ္ခံထားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ၾကာရွည္ေရစိမ္ထားျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။     အစားအစာမ်ားကို ၾကာရွည္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ အပူဓာတ္လြန္ကဲေအာင္ေပးၿပီး ခ်က္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ဗိုက္တာမင္ဓါတ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။

၁၄။     အသီးအရြက္မ်ားကို ျပဳတ္ရာတြင္ ျပဳတ္ရည္ကို သြန္ၿပစ္ပါက စြန္႕ျပစ္လိုက္ေသာအရည္တြင္ အာဟာရဓာတ္အင္အား ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ပါ၀င္ဆံုးပါးသြားႏိုင္သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ဆိုဒါထည့္လွ်င္ ဗိုက္တာမင္ ဘီႏွင့္စီ ပ်က္စီးေစသည္။

၁၅။     အစားအစာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဥပမာ- ဆန္ကို ျဖဴသြားေအာင္ ဖြပ္ျခင္း၊ ဂ်ံဳကို ေဖြးႏုသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ဗိုက္တာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ အေျမာက္အမ်ားကို ဆံုးပါးေစပါသည္။ ေျမၾသဇာဓာတ္ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရရွိေသာ သီးႏွံမ်ားမွာလည္း ဗိုက္တာမင္ဓာတ္ ေခါင္းပါးေစပါသည္။

မွတ္ခ်က္။     ။က်မဖတ္မိသမွ်ေတြထဲက က်န္းမာေရအတြက္ လိုအပ္မယ့္ ဗဟုသုတအခ်က္အလက္ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။   
 

5 comments:

 1. ေလေျပေရ...ေရာက္ခဲ့တယ္။ မွတ္သားစရာမ်ားလည္း မွတ္သားသြားတယ္။


  ခင္တဲ့
  အလြမ္း

  ReplyDelete
 2. ဗဟုသုတရအမ်ားၾကီးရရွိလို႕ ေက်းဇူးပါ။

  ReplyDelete


 3. အခုလို ဗဟုသုတေလးေတြကို မွ်ေ၀ေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးပါ
  ေနာက္လည္း သည္ထက္မကေရးသားႏိုင္ပါေစေနာ္

  ReplyDelete
 4. ဟုတ္ကဲ႔ မွတ္သားသြားပါတယ္ဗ်
  ဗုိက္တာမင္ေလးေတြ ဘာေႀကာင္႔ ပ်က္ဆီးသြားႀကသလဲ ဆုိတာကုိေလ
  ဒါနဲ႔ ဗုိက္တာမင္စီေတြ ျပန္ရေအာင္ အခ်ဥ္မ်ားမ်ားစားမွ ထင္တယ္

  ReplyDelete