1. 1. 1.

Monday, April 30, 2012

စိတ္ဓါတ္ခြန္အား

ခဏေလာက္ရပ္ၿပီး ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
ဘ၀မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီလဲ။
သင့္ရဲ႕စိတ္ေတြ ေလးနက္မႈမရွိခဲ့လို႔လည္း သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဆံုရွံဳးခဲ့ရတာပါ။
တစ္ကယ္ေတာ့ အရွံဳးဆိုတာ ကိုယ္ကေပးမွ တစ္ဖက္ကရတာပါ။

No comments:

Post a Comment