1. 1. 1.

Friday, March 30, 2012

တန္ျပန္မႈ

သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ တူညီတဲ့ တံု႕ျပန္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ နယူတန္ရဲ႕ နိယာမဟာ အခုထိမွန္ေနတုန္းပါဘဲ။ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ္ေပးသမွ်ပဲ ကိုယ္ျပန္ရတာပါ..။ ဒီလိုပဲ.. မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာခံရသလို ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းသလိုစံရသတဲ့။

No comments:

Post a Comment