1. 1. 1.

Friday, January 27, 2012

ေပ်ာ္ခင္းဖန္ အိမ္ကေလး

မွန္ကန္မႈေတြ သစၥာျပဳလို႔
ခ်ထားသည့္ အုတ္ျမစ္ပါ
ဂုဏ္သိကၡာ ၿခံစည္းရိုး
တန္ဖိုးထား လံုၿခံဳစြာ
သဒၵါတရားနဲ႔ အမိုးမိုးမွာ
ဧည့္ခန္းသာ ေမတၱာပဲ
ေလမိုးဘယ္လို ထန္ေပမယ့္
ေပ်ာ္ခင္းဖန္ အိမ္ကေလး
တည္ၿငိမ္လို ႔ေအးေဆး
ယိုင္လို႔ပင္ မသြားဘူး
ခိုင္ခန္႕လို႔ေလး.....။

No comments:

Post a Comment