1. 1. 1.

Monday, August 20, 2012

GOOD NIGHT

          အိပ္စက္နားေနျခင္းသည္ က်န္းမာျခင္း၏ အရင္းခံတရပ္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာေနေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္အနားယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္ မည္မွ်ဒုကၡေရာက္ရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳခံစားဘူးၾကေပမည္။ အိပ္မေပ်ာ္ အိပ္ေရးမ၀လွ်င္ ေနာက္တေန႔တြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းၿပီး စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ကာ ႀကိဳက္မရွက္၊ ငိုက္မရွက္၊ ငတ္မရွက္ ဟူေသာ စကားအတိုင္းပင္ အိပ္စက္နားေနျခင္းကို အခ်ိန္ျပည့္ ေတာင့္တေနရေပသည္။
           

 သဘာ၀အတိုင္း အိပ္စက္နားေနပါ
          မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ တေန႔တာလံုး သြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႀကံစည္စိတ္ကူးျခင္း၊ စသည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကရာ မိမိတို႕ခႏၵာကိုယ္၏ ၾကြက္သားမ်ား၊ အာရံုေၾကာမ်ား၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တေန႔တာ၏ သံုးပံုတပံုမွ်ေသာ အခ်ိန္တို႕ကို အိပ္စက္နားေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
           တေန႔တာအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ခႏၵာကိုယ္ရွိ ဆဲလ္မ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ားစုေဆာင္းလာေပသည္။ ထိုအညစ္အေၾကး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ပ်က္စီးသြားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔တာလံုး ႏြမ္းနယ္ေနေသာ ခႏၵာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ား အာရံုေၾကာမ်ားကို အနားေပးရန္အတြက္ အိပ္စက္ရေပသည္။
          ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသည္ အာရံုေၾကာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခႏၵာကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးေစ၊ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းေစသည္။ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၱာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပန္လည္းသန္စြမ္းလာေသာအခါ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ထို႔အတြက္ စြမ္းအင္ပိုမိုလိုအပ္ကာ အလိုလိုဆာေလာင္လာၿပီး စားသမွ်ခံတြင္းေတြ႔လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ “အိပ္ေပ်ာ္စား၀င္” “အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္” ဆိုသည့္စကားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။


  အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အိပ္ခ်ိိန္
          လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ မည္မွ်အိပ္ရမည္ကို မိမိအသက္အရြယ္၊ မိမိ၏တစ္ဦးခ်င္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳအရ ဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။
          တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၁၈ နာရီ၊ တစ္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ၁၄ နာရီ၊ ငါးႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္အထိ ၁၂ နာရီ၊ ရွစ္ႏွစ္မွ ဆယ့္ေလးႏွစ္အထိ ၁၀ နာရီအိပ္သင့္ေပသည္။ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ပွ်မ္းမွ် တစ္ေန႔ခုႏွစ္နာရီ (အနည္းဆံုး ေျခာက္နာရီမွ အမ်ားဆံုးရွစ္နာရီအထိ) အိပ္သင့္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပိုၿပီး အိပ္သင့္ၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ပိုမိုအိပ္သင့္ပါသည္။ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အထက္တြင္ အိပ္ခ်ိန္ ငါးနာရီ ေျခာက္နာရီမွ်သာ လိုေပသည္။
           အမွန္စင္စစ္ အိပ္စက္နားေနေသာ အခ်ိန္ကာလ အနည္းအမ်ားထက္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ရန္က ပိုၿပီး အေရးႀကီးေပသည္။ ေန႔လည္ထမင္းစားၿပီး တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီခန္႕အိပ္ျခင္းသည္လည္း ေခတၱနားေနမႈ ရသျဖင့္ အလုပ္ပိုမိုလုပ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း အခ်ိဳက ယူဆၾကသည္။ အိပ္ခ်ိန္မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း အာရံုေၾကာမ်ား ထိုင္းမႈိင္း ေလးလံေစပါသည္။


  ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ပါ
         မိမိတို႔အေနျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
၁။     လြယ္ကူစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္   အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္ဟူေသာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား၊ အေတြးမ်ားႏွင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။

၂။     အိပ္ရာ၀င္ခါနီး ဦးေႏွာက္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္ၾကည္သင့္သည္။

၃။     မအိပ္ခင္ ခႏၱာကိုယ္အေၾကာအခ်ဥ္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းသည္လည္း သင့္ေတာ္၏။

၄။     ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေလ့လာရန္မလိုေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို အိပ္မေပ်ာ္ခင္ ဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း မ်က္စိေညာင္းလာၿပီး ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ေစသည္။

၅။     အိပ္ရာသည္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရၿပီး ခႏၱာကိုယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားႏိုင္ကာ ေႏြးေထြးေသာ အိပ္ရာခင္းျဖစ္လွ်င္ လြယ္ကူစြာ အိပ္ပ်ာ္ေစပါသည္။

၆။     အိပ္ခန္းသည္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး စူးရွေသာအလင္းေရာင္မရွိေစရပါ။

၇။     အမွန္စင္စစ္ လြယ္ကူစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ အလင္းေရာင္နည္းေသာ ဆူညံမႈမရွိေသာ ေနရာျဖစ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆူညံေသာေနရာျဖစ္လင့္ကစား တခ်ိဳတြင္ ၾကားေနအသံျဖစ္ၿပီး အေလ့အက်င့္ျဖစ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ကာ  အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၈။     ေရေႏြးျဖင့္ေရခ်ိဳးၿပီး အိပ္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေရျပားသို႔ ေသြးမ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိသြားျခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔နည္းတူ အစာမ်ားမ်ားစားအၿပီးတြင္ အိပ္ငိုက္လာတက္ေပသည္။ အစာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေသြးပိုမိုလိုအပ္လာသျဖင့္ ဦးေႏွာက္သို႕ ေသြးအေရာက္နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အိပ္ရာ၀င္ခါနီီး အစာမ်ားမ်ားစားရန္မလိုအပ္ပါ။

၉။     တစ္ခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္အရ ဘုရားရွိခိုးၿပီး၊ ပုတီးစိပ္ၿပီးမွ အိပ္ေပ်ာ္လြယ္တက္ၾကသည္။ ဘုရားရွိခိုးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏စိတ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ ပူပင္ေသာက ဗ်ာပါဒမ်ား ေခတၱေအးခ်မ္းသြားမႈတို႕က ခႏၱာကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကို ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးေစပါသည္။ ပုတီးစိပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရွိကာ သမာဓိအားေကာင္းလာၿပီး စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမွကင္းေ၀းကာ အိပ္ေပ်ာ္လြယ္ေစပါသည္။

၁၀။     ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ မိမိတို၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိမိ၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္အနားယူသင့္ကာ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ညေလးမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ထာ၀ရ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းရင္း.......^-^
   
                                          
          အသက္္ကေလးက ရလာေတာ့ ဇရာကလည္း မေနသာပဲ စကားေျပာလာတယ္ေလ..။ ဒီလိုနဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတလည္းရမယ့္ စာေပေတြကိုေလ့လာမွတ္သား ရွာေဖြစုေဆာင္းရင္း သိသမွ်ေလးေတြနဲ႔  ျပန္လည္ကိုးကား ေ၀မွ်ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးလည္း ေကာင္းေသာညခ်မ္းေလးေတြကို ထာ၀စဥ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...။
အားလံုးပဲ
Good Night :)

                             စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ားကို အစဥ္ေလးစားခ်စ္ခင္လွ်က္
                                                           ေလေျပခ်ိဳ

8 comments:

 1. က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေလးလာဖတ္သြားပါတယ္ ေလေျပေလးေရ။ post အတြက္ေက်းဇူးပါ။

  ReplyDelete
 2. အိပ္စက္အနားယူျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားသြားပါတယ္ေနာ္ မမ ... :)

  ReplyDelete
 3. ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားသြားပါတယ္ေနာ္ ... မမ ... :)

  ReplyDelete
 4. ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားသြားပါတယ္ေနာ္ ... မမ ... :)

  ReplyDelete
 5. ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားသြားပါတယ္ေနာ္ ... မမ ... :)

  ReplyDelete
 6. က်န္းမာေ၇းအတြက္ေလးမို႔ အရမ္းေက်းဇူး

  ReplyDelete
 7. ေလေျပေရ..

  ဖတ္သြားတယ္။မွတ္သြားတယ္ေနာ္။ အခ်ိန္ေပးျပီး တင္ျပေပးတဲ့အတြက္ သိုင္းက်ဴးေပါ့။။


  ခင္တဲ့
  အလြမ္း

  ReplyDelete
  Replies
  1. မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ျခင္း အေၾကာင္းကိုမွတ္သားသြားပါတယ္
   အိပ္ခ်ိန္ေလးမ်ားမ်ားရေအာင္ အလုပ္မွာလည္း ခိုး အိပ္ဦးမွ ဟဲ
   က်န္းမာေရးဗဟုသုေလးမို႔ ေက်းဇူးပါ အိမ္ျပန္ျပီး အိပ္ေတာ့မယ္ ^_^

   Delete