1. 1. 1.

Tuesday, April 17, 2012

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္
အျပစ္ျမင္ အျပစ္မတင္ပဲ
နားလည္ေအာင္ ေျပာျပတက္ရမယ္။

တစ္ေယာက္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ကို
တစ္ေယာက္က သိနားလည္ ခြင့္လႊတ္တက္ရမယ္။

အားငယ္စရာ ႀကံဳလာတဲ့အခါ
ေမတၱာစိတ္နဲ႕ ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ရမယ္။

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္
တန္ဖိုးထားေလးစား ေစတနာထားရမယ္။

အယူအဆ မတူမွ်တဲ့အခါ
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ ရွိရမယ္။

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္
အထင္ေသး ႏွိမ္ခ်တဲ့စိတ္နဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစပဲ
ကိုယ္ပိုင္ ခံယူခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရမယ္။

No comments:

Post a Comment