1. 1. 1.

Sunday, January 1, 2012

တံု႕ျပန္မႈကင္းမဲ့ေသာ (LOVE)

              လူသားတို႕သည္ ေတြ႕ၾကံဳရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ စြဲလမ္းခ်စ္မိေလေလ မိမိႏွင့္ သူ႕အၾကား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားသည္ အျပန္အလွန္မစီးေမ်ာတက္ေၾကာင္း ယံုရပိုခက္ေလပင္။ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအား၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈသာ ခံစားရတက္သည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမ်ိဳး ႀကံဳရပါက ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားတက္သည္။
           
         မိမိက အရူးအမူး ခ်စ္မိေသာ္လည္း မိမိအတြက္ တစ္ဘီးလွိမ့္ ေမတၱာဇာတ္လမ္းမ်ိဳး အျဖစ္သာႀကံဳရမႈမ်ိဳးကို လူတိုင္းလိုလို ခံစားမိဖူးၾကလိမ့္မည္။ ဂရိပံုျပင္တြင္ အဒိုနစ္အမည္ရွိ လုလင္ပ်ိဳသည္ အလြန္လွပေခ်ာေမာ၏ အခ်စ္နတ္သမီး ဗီးနပ္စ္ကိုယ္တိုင္ အဒိုနစ္အေပၚစြဲလမ္းမိ၏ သို႕ရာတြင္ အဒိုနစ္က အခ်စ္နတ္သမီး၏ ေမတၱာကို ျငင္းပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဗီးနပ္စ္ နတ္သမီးမွာ အရွက္မေျပ
ရတက္ေပြခဲ့ရသည္။ ရွိတ္စပီးယား၏ Venus and Adonis ကဗ်ာတြင္ သတၱဘာဂ Cupid ၏ ျမားခ်က္သည္ အဒိုနစ္၏ႏွလံုးသားကို ထိမွန္ေအာင္မပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗီးနပ္စ္က အဒိုနစ္အား အတၱစြဲခ်စ္တက္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲအမ်က္ထြက္ခဲ့သည္။
      
              စိတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားက မိမိကိုယ္ကိုသာ အထင္တႀကီးမ်က္ႏိုးတက္မႈသည္ သူတပါး၏ေမတၱာကို တံု႔ျပန္မႈမျပဳတက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႕ေသာ လူစားမ်ိဳးသည္ မိမိကိုယ္ပင္မိမိ ျပဳစုယုယခံခ်င္ၾကသည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ မိမိႏွင့္အလားတူ အေလးဂရုျပဳစရာ အျခားတစ္ေယာက္ရွိေလသေယာင္ စိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္မိတက္ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ မိမိတို႕ ခံစားရခ်က္အတိုင္း တစ္ပါးသူတြင္ ျဖစ္ေပၚခံစားေနေပလိမ့္မည္ဟု အမွတ္မွားမိၾကသည္။ ထိုအခါ တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ဒဏ္ကို လိမ့္ေနေအာင္ခံစားရတက္သည္။ ဆႏၵေဇာဟူသည္မွာ ဆင္ျခင္တံုတရား တကၠေဗဒ အယူအဆတို႕ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚတက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိမထားမိခဲ့ၾကလို႕ သူတစ္ပါးအေပၚခ်စ္မိတိုင္း မိမိအေပၚျပန္ခ်စ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကသည္ အခ်စ္သည္ တစ္ဖက္တည္းသာ ရွိတက္ေၾကာင္းေမ့သြားမိသည့္အတြက္ အလူးအလဲခံစားၾကရသည္။ အရူးႀကီးတစ္ပိုင္းပမာ အျမင္အယူအဆလြဲမိၾကသည္။ ရွိတ္စပီးယား၏ Twelfth Night ၏ ျပဇာတ္တြင္ ဘ႑ာစိုး စားပြဲထိုး Malvolio သည္ သူ႕အိမ္ႀကီးရွင္က သူ႕အေပၚခ်စ္ေနသည္ဟု မိုက္မိုက္မဲမဲ ယံုၾကည္ထားမိရွာသည္။ ေနာက္ဆံုး အဓိပါယ္ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေသာ သူ႕ကိုယ္သူ ေလွာင္ေျပာင္မႈစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သာ ဇာတ္လမ္းအဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။
       
             လူအခ်ိဳ႕သည္ မိမိအခ်စ္ကို ျငင္းပယ္လိုက္မည္ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းရမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆြတ္ခ်ဴရန္ မခက္သူကို ေရြးခ်ယ္တက္ၾကသည္။ တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ႏွင့္ပက္သတ္လို႔ ခံစားရခ်က္ျပင္းထန္သေလာက္ ပိုမိုမွန္ကန္စြာ တံု႕ျပန္ရသည့္နည္းမွာ သူ႕ျငင္းပယ္ခ်က္ကို လြယ္လြယ္ျဖင့္ လက္မခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအေပၚ ယေန႕ယခု မခ်စ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ တေန႕ေန႕တြင္ ခ်စ္ခြန္းတံု႕လွယ္ လာႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဟု ေတာင့္တခ်က္ျပင္းျပင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္းစြာ ယံုၾကည္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ ေျပသြားေစႏိုင္သည္။ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက ယင္းကဲ့သို႕ေသာ အခ်စ္မ်ိဳးကို သတၱဘာဂ Eros ႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္သူ နတ္တစ္ပါးကို အစြဲျပဳလွ်က္ Antierous ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ တစ္ဘီးလိမ့္အခ်စ္ဒဏ္ ခံစားရမႈသည္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ ကဗ်ာမ်းစြာကို ထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ကဗ်ာဆရာႀကီး  W.S Yeats ၏ အိုင္းရစ္လွပ်ိဳျဖဴ Maude Gonne  အေပၚ မည္မွ်စြဲလန္းခ်စ္ခဲ့မိေၾကာင္း ေရးသားေပးပို႕ခဲ့သည့္ ကဗ်ာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ Maude Gonne သည္ ကဗ်ာဆရာကို မခ်စ္ အျခားသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္သာ လက္ထပ္သြားခဲ့သည္။။။

No comments:

Post a Comment